Muốn hạnh phúc, hãy sống gần công viên, cây xanh

Công viên, vườn cây và những khoảng xanh trong các khu đô thị có thể cải thiện tâm trạng và chất lượng sống của mọi người ở gần đó, nghiên cứu của Anh vừa tiết lộ. Khảo sát dữ liệu từ 5.000 hộ gia đình nước này với 10.000 người trưởng thành trong 17 năm… Continue reading Muốn hạnh phúc, hãy sống gần công viên, cây xanh